Stichting Marino Leer

Welkom op de website van Stichting Marino Leer

De stichting Marino Leer is op gericht op 11 juni 2009 om met zijn erfgoed, in opdracht van de nabestaanden,mensen met pyschische – en /of psychiatrische klachten ondersteunende hulp te bieden.


Ook instellingen die zich inzetten om, al dan niet preventief, psychische en/of psychiatrische stoornissen te onderzoeken dan wel te begeleiden of te behandelen kunnen een beroep doen op de stichting.

Hoe werkt onze stichting . . . . . . . .

De bestuurders van onze Stichting zien dat er in de psychiatrische zorg goed werk wordt verricht. Helaas lijkt het dat als gevolg van bezuinigingen door de overheid en hun beleidsbeslissingen van de psychiatrische klinieken sommige mensen mogelijk niet de hulp krijgen die zij nodig hebben.


Zo kan het voorkomen dat mensen die na een acute opname uit een kliniek ontslagen worden niet de noodzakelijke begeleiding krijgen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven.In het verlengde hiervan lijkt het dat familie en direct betrokkenen matig tot slecht ondersteund worden in het omgaan met de problemen waarmee zijn dan geconfronteerd worden.


De stichting Erfgoed van Marino Leer wil enkele van deze mensen (in nood) graag helpen!


U kunt uitsluitend schriftelijk een aanvraag voor hulp bij de stichting indienen.Gezien de vele aanvragen en ook voor ons beperkte middelen is het aan het bestuur om te bepalen welke aanvragen en projecten ondersteund kunnen worden

Weet u niet wat u moet doen met uw geld? of uw erfgoed / erfenis, neem dan met ons contact op!


De stichting is naast de middelen uit het erfgoed ook afhankelijk van uw en andermans giften. De stichting wordt niet gesubsidieerd en is het werk van haar bestuurders geheel vrijwillig en onbezoldigd.Iedere eurocent wordt volledig ingezet renbehoeve van de doelstellingen van deze stichting

Doelstelling van de stichting Marino Leer

De stichting heeft ten doel het beter toegankelijk maken van begeleiding, hulp tijdens opname, consultantie en analyse van psychiatrische patiënten in heel Nederland en speciaal in het Gooi- en Omstreken.


De stichting wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek, publicatie welke beter begrip dan wel beter zorg tot gevolg kunnen hebben voor mensen met een psychische/ psychiatrische stoornis stimuleren.


De stichting ondersteunt het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verbandhoudend of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van subsidies en giften aan patiënten, familieleden van patiënten en instellingen. Ook het verstrekken van studiebeurzen aan onderzoekers en wetenschappers behoort tot de doelstelling.( dit gebeurt op grond van door de stichting vastgestelde voorwaarden)

Wilt u een goed doel steunen, en bent begaan met u medemens?

GEEF ……… help een ander in NOOD!

Elke gift hoe klein dan ook is welkom en wordt ook zo weer uitbesteed!


De stichting bestaat uit drie bestuursleden :

Mw.Y.Habicht voorzitter

Hr.T.Brandt arts

Hr.L.Roest Secretariaat/Penningmeester

De doelen worden gesteund met de jaarlijkse gelden uit giften en rente uit het vermogen van de stichting.

De stichting is erkend door de ANBIDe stichting ondersteunde o.a. de volgende goede doelen in de afgelopen jaren!

  • Maatjes projekt Bussum & Hilversum ( projekt fietsen)
  • ADF-stichting ( project pesten en Bibbers)
  • Johanneshove Laren ( projekt beschildering muren)
  • Beat Batten ( gift voor onderzoek)
  • Xenia Hospice ( projekt realiseren ontvangst kamer)
  • Bultersmekke ( projekt hulphond gerealiseerd)
  • Stichting Gooierserf ( projekt ontvangstkamer)

Doel 2020

De stichting heeft in 2020 een bezoek gebracht aan verzorgingshuis Gooierserf te Hilversum. In dit verzorgingstehuis is een ruimte voor dementerende en psychiatrische clienten. deze ruimte dient voor het gezellig samenzijn met andere clienten, activiteiten en familie. Er is een dringende behoefte om voor het welzijn van deze clienten deze ruimte te verfraaien en in de jaren 50/60 te gaan inrichten. Door corona is het lastig dit project te kunnen uitvoeren maar wordt in 2021 hopelijk afgerond. Om het welzijn in laatste levensjaren van hun bestaan vinden wij als stichting dit een mooie manier deze mensen in het zonnetje te zetten.

Correspondentieadres :

Stichting Erfgoed Marino Leer

t.a.v. secretariaat Stichting Marino Leer
postadres: Capricciostraat 30
1312 SG Almere

mailadres : info@stichtingmarinoleer.nl

website : http://www.stichtingmarinoleer.nl

K.V.K nummer 32154367 – RSIN fiscaalnummer 8208.86.397

Rabobank ; NL73RABO0138155550

www.facebook.com/StichtingMarinoLeer


Copyright : amazingfotostudio – Alle rechten voorbehouden